Wie mag de zorgclusters registeren?

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar kan de HoNOS+-vragenlijst invoeren. De eindverantwoordelijkheid ligt dus altijd bij de regiebehandelaar.