Wie bepaalt in welke volgorde we de reguliere zorg opstarten?

Wij verwachten dat iedere zorgaanbieder en de zorgprofessionals die daar werkzaam zijn, verstandige keuzes maken bij het opstarten en opschalen van reguliere zorg. Ze moeten hierbij rekening houden met de gevolgen van de corona-uitbraak zoals de schaarste aan zorgpersoneel, capaciteit, hulpmiddelen, medicijnen en apparatuur.

Het inschatten van de urgentie van een zorgvraag is de kern van het werk van zorgprofessionals en erg afhankelijk van de kenmerken van de individuele patiënt. De urgentielijst medisch-specialistische zorg kan helpen bij keuzes die gemaakt moeten worden bij het opschalen van zorg voor specifieke patiëntenpopulaties.

Op het moment dat zich bij het opstarten en opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg regionale of landelijke knelpunten voordoen, kan de urgentielijst gebruikt worden om te komen tot een prioritering en spreiding. Regionale samenwerkingsverbanden willen we op die manier helpen bij het inschatten welke zorg voor welke patiënten binnen een bepaalde periode moet gebeuren. Zo kunnen zij bepalen welke capaciteit daarvoor nodig is.

Rol NZa
Wij coördineren de opschaling van de reguliere zorg. Onze opdracht omvat de opschaling van zorg in alle sectoren, waaronder de reguliere ziekenhuiszorg. De uitgangspunten die we hierbij hanteren leest u in het document Samenwerking en rolverdeling NZa en LCPS.