Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving voor 2019?

Nieuwe prestatie Verpleging en verzorging aan kinderen

Er is een nieuwe prestatie ‘Verpleging en verzorging aan kinderen’ toegevoegd. Voorheen viel deze zorg net als de zorg aan volwassenen onder de reguliere prestaties persoonlijke verzorging en verpleging. Uit het kostenonderzoek van PwC uit 2017 is echter gebleken dat de verpleging en verzorging aan kinderen een hogere kostprijs kent dan deze zorg aan volwassenen. Per 2019 wordt de zorg aan kinderen daarom in een integrale, nieuwe prestatie geplaatst.

Nieuwe werkwijze van registratie van geleverde zorg

Er is een nieuwe werkwijze van registratie van geleverde zorg: zorgplan = planning = realisatie, tenzij. Met deze nieuwe werkwijze hoeft geen handmatige minutenregistratie meer bijgehouden te worden per cliënt. In plaats daarvan vormt de planning de basis en deze wordt gedeclareerd. Alleen wanneer de totale tijd van die dag meer dan gebruikelijk afwijkt van de planning, wordt de extra tijd toegerekend aan cliënten.

De organisaties in de wijkverpleging hebben hiervoor samen onder regie van de NZa een handreiking ontwikkeld. De handreiking staat op de website van Ontregel de Zorg. Kijk op dezelfde site ook voor een overzicht met informatieproducten.

Tarieven 2019 overige prestaties

De tarieven voor de prestaties 'Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg' zijn voor 2019 geïndexeerd. De maximumtarieven 2019 voor Verpleging en verzorging en verpleegkundige dagopvang bij intensieve kindzorg zijn trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde index voor personele- en materiële kosten. Het maximumtarief voor verblijf bij intensieve kindzorg is trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde index voor personele- en materiële kosten en kapitaallasten. 

Dit kunt u vinden in onze Beleidsregel Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg (BR/REG-19140) en Tariefbeschikking Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg (TB/REG-19625-01).