Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving van de GLI voor 2021?

Schrappen declaratievoorschrift AGB-code verwijzer

Een dergelijk voorschrift blijkt niet nodig om onze taak als toezichthouder goed uit te kunnen voeren. Zorgaanbieders zijn verplicht om deze gegevens in hun administratie op te nemen. Ook blijkt dat dit declaratievoorschrift een belemmering kan zijn voor de uitvoering bij zorgaanbieders. De keuze voor de declaratiestandaard en de verplichtingen die hieraan zijn verbonden, is aan zorgverzekeraars (en evt. zorgaanbieders).

Wijziging beschrijving van het artikel over verhoogde maximumtarieven (artikel 5, lid 3) in de beleidsregel

De tekst bij Artikel 5.3 Verhoogde maximumtarieven, verduidelijkt dat het max-max tarief breed kan worden ingezet. Het verhoogd maximumtarief kan daarmee worden ingezet wanneer de inkoper dit wenselijk of noodzakelijk acht. Dit kan vanuit het oogpunt van doelmatigheid, doeltreffendheid of vanuit de zorgplicht van een zorgverzekeraar.

Verduidelijking van de beschrijving van ‘kwartaal’.

Afgelopen jaar bleek dat er onduidelijkheid en daardoor verschillende interpretaties bestonden van de definitie van ‘kwartaal’. Wij hebben in onze regelgeving 2021 duidelijkheid verschaft over de definitie van:

  • Kwartaal;
  • De doorlooptijd;  
  • Start- en eindmoment van prestaties.

Waar nodig hebben wij in de regelgeving ook verduidelijkt dat de intake voorafgaat aan het zorgprogramma. De intake bepaalt dus niet het startmoment van de behandelfase. De ‘rekenregel’ is als volgt: het eerste face-to-face contact na de intake, vormt het startpunt van de eerste behandelfase. Exact drie maanden later eindigt deze eerste behandelfase en start de tweede behandelfase, en zo verder.