Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving gzsp voor 2021?

De wijzigingen vindt u in de Informatiekaart overheveling van gzsp naar de Zvw.

Hieronder vindt u een korte toelichting

Overheveling andere beroepsgroepen

Per 1 januari 2021 gaat ook de overige zorg voor gzsp patiënten over naar de Zvw. Hierdoor kunnen gedragswetenschappers en paramedici in het kader van gzsp ook op grond van de Zvw zorg declareren. Daarnaast is het mogelijk om zorg in een groep en zorg aan mensen met sterk gedragsgestoord en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) te declareren. Deze zorg maakt nu nog onderdeel uit van een tijdelijke Subsidieregeling extramurale behandeling.

Prestaties per 2021

Voor 2021 zijn de volgende prestaties voor gzsp vastgesteld:

  • Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden;
  • Zorg zoals gedragswetenschappers bieden;
  • Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten;
  • Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel;
  • Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington;
  • Zorg aan patiënten met sterk gedragsgestoord en een lichte verstandelijke beperking (sglvg);
  • Reistoeslag zorgverlener;
  • Onderlinge dienstverlening, en
  • Experiment.