Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving Eerstelijnsverblijf voor 2021?

Eerstelijnsverblijf

De Beleidsregel is inhoudelijk niet aangepast. De tarieven in de Prestatie- en tariefbeschikking zijn wel geïndexeerd voor 2021. 

Proeftuin kortdurende zorg

In de regelgeving proeftuin kortdurende zorg is de definitie van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) aangepast in verband met de overheveling van het laatste deel van gzsp naar de Zorgverzekeringswet per 2021.