Welke wijzigingen zijn er in de regelgeving Eerstelijnsverblijf voor 2020?

In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG-20115) is beschreven dat de kosten voor geneesmiddelen geen onderdeel vormen van de integrale elv-tarieven. Deze kosten kunnen apart via de farmacie-declaraties in rekening worden gebracht.

Voor het jaar 2019 werd voor de berekening van de kosten voor geneesmiddelen een alternatieve berekeningsmethode toegepast. Het percentage kosten voor geneesmiddelen werd door ActiZ op 46% van de materiƫle behandelaarscomponent ingeschat. Bij de vaststelling van het beleid 2019 werd echter afgesproken te bezien of bijstelling van het elv-tarief in verband met de correctie van de kosten voor geneesmiddelen benodigd was. De NZa heeft recentelijk een analyse uitgevoerd op de declaratiegegevens 2017 van zorgverzekeraars op het gebied van farmacie en elv. Dit bood aanleiding voor aanpassing van het elv-tarief.

Omdat uitsluitend de kosten van geneesmiddelen buiten de tarieven van het eerstelijnsverblijf om gedeclareerd kunnen worden, maken de kosten die verband met de terhandstelling en hulpmiddelen alsmede de kosten voor diverse voedingsdranken (bijvoorbeeld Nutridrink) wel onderdeel uit van het elv-tarief. Toebehoren als infusievloeistof of wanneer een geneesmiddel reeds in een injectienaald is verpakt, moeten daarentegen buiten de elv-tarieven om gedeclareerd worden. De belangrijkste kosten van geneesmiddelen binnen de prestaties elv-laagcomplex en elv-hoogcomplex komen uit declaraties van middelen die het ontstaan van bloedstolsels voorkomen (FRAXIPARINE en PRADAXA) en pijnbestrijdingsmiddelen (ABSTRAL SUBLINGUAAL). Binnen de prestatie elv-palliatief terminale zorg gaat het om morfine en middelen om iemand kunstmatig in slaap te houden (MIDAZOLAM).

In het Verantwoordingsdocument Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf wordt toegelicht op welke wijze de opschoning van de kosten voor geneesmiddelen zijn verwerkt per 2020.