Welke wijzigingen zijn er binnen de paramedische zorg voor 2021?

Hieronder vindt u de wijzigingen voor de paramedische zorgsector. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021.

Algemeen

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen

In de volgende situaties is het declareren van meer prestaties op één dag wél toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij behorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

Toeslag voor behandeling in een instelling

De toeslag kan alleen in rekening gebracht worden als er daadwerkelijk reistijd en/of reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor de behandeling van de patiënt.

Digitale zorg

De prestatiebeschrijvingen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg.

Logopedie

Aparte prestatie telelogopedie geschrapt

Per 1 januari 2021 kan digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden.

Behandeling niet in dezelfde ruimte

De declaratievoorwaarde dat screening, anamnese en onderzoek en de zitting in dezelfde behandelruimte moet plaatsvinden, is geschrapt in de regels voor logopedie.