Welke wijzigingen zijn er binnen de mondzorg voor 2020?

Tandheelkundige en orthodontische zorg

De wijzigingen voor de regelgeving van de tandheelkundige zorg per 2020 worden toegelicht in de Brief toelichting wijzigingen regelgeving Tandheelkundige zorg 2020 (CI-19-01c) en voor de orthodontie in de Brief toelichting wijzigingen regelgeving Orthodontische zorg 2020 (CI/19/02c).

Tandtechniek in eigen beheer

Wij ontvangen regelmatig vragen over het onderscheid tussen tandheelkundige zorg en tandtechnische werkzaamheden. In de Beleidsregel Tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-20102) is de definitie van tandtechniek in eigen beheer en de toelichting op deze definitie daarom verduidelijkt.

Regeling mondzorg

Materiaal- en/of techniekkosten
In de monitor mondzorg hebben wij geconstateerd dat de materiaal- en/of techniekkosten niet goed geregistreerd staan in de Vektis dataset. Bij huidige declaraties is het daarom niet inzichtelijk of het gaat om inkoop of tandtechniek in eigen beheer. In de Regeling mondzorg (NR/REG-2015) is daarom een declaratievoorschrift omtrent het in rekening brengen van materiaal- en/of techniekkosten toegevoegd. Dit voorschrift stelt het verplicht om in de declaratie onderscheid te maken in zelfvervaardigde en ingekochte materiaal- en/of techniekkosten. Als voor de materiaal- en/of techniekkosten horend bij één prestatie orthodontische zorg zowel sprake is van zelfvervaardigde als ingekochte materiaal- en/of techniekkosten, dan dienen deze kosten te worden ingevuld in het veld waarin de meeste kosten zijn gemaakt.

Onderlinge dienstverlening
Het toevoegen van de prestatie voor onderlinge dienstverlening leidt ook tot aanpassing van de regeling. In het kader van deze prestatie is in artikel 5 Declaratievoorschriften en in artikel 7 Verantwoordelijkheid van de Regeling mondzorg (NR/REG-2015) een bepaling toegevoegd.

Lijst met prestatiescodes waarbij vermelding van het elementnummer of de kaak verplicht is
Bij een aantal prestaties is vermelding van het elementnummer verplicht. Deze prestaties zijn opgenomen op de Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden. Bij bepaalde prestaties staat in de prestatieomschrijving vermeld dat deze per kaak gelden. Deze prestaties zijn in lijn met de ‘elementenlijst’ opgenomen op een lijst van prestatiecodes waarbij de kaak (onder- of bovenkaak) vermeld moet worden. Deze lijst stond voorheen als apart bestand op onze website. Om verwarring te voorkomen is de lijst als bijlage opgenomen in de Regeling mondzorg (NR/REG-2015).