Welke wijzigingen zijn er binnen de langdurige zorg voor 2021?

De wijzigingen voor de regelgeving van de langdurige zorg per 2020 worden uitgebreid toegelicht in onze Informatiekaart regelgeving langdurige zorg 2021

De belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe:

Directe toegang ggz tot de Wet langdurige zorg

In een speciale informatiekaart Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis gaan wij in op het waarom van deze verandering. 

Herziening prestaties crisiszorg gehandicaptenzorg

Voor de crisiszorg in de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe prestaties en bijbehorende tarieven ontwikkeld. De oude prestaties vervallen. Dit is een uitwerking van het advies van Equalis over de crisiszorg in de ghz.

Herziening prestaties vervoer gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging

In 2019 hebben we een nieuwe prestatiestructuur voor vervoer in de ghz ingevoerd. We passen deze structuur per 2021 aan om deze nog beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Tijdelijke aanpassing tarief crisiszorg verpleging en verzorging

Het tarief voor crisiszorg in de verpleging en verzorging blijkt in de praktijk niet toereikend. Daarom passen we dit tijdelijk aan.

Verpleging speciaal van kinderen tot 18 jaar

In 2020 zijn voor verpleging speciaal voor kinderen tot 18 jaar een prestatie en tarief inclusief beschikbaarheid ingevoerd. In 2021 komen daar een prestatie en tarief exclusief beschikbaarheid bij. 

Toeslag epilepsie bij afwezigheid

Vanaf 2021 is het mogelijk om voor alle cliënten die een toeslag gez ontvangen (laag, midden of hoog) de toeslag laag te declareren als de cliënt afwezig is.

Verkeerd bed bij mpt/vpt

In de thuissituatie is de verkeerde-bedprestatie nu ook mogelijik bij een mpt of vpt

Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's (g-ggz)

De in 2018 ingevoerde prestatie Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mocht tot en met 2019 alleen samen met behandeling gedeclareerd worden. Bij vervolg-dbc's mag men per 2020 de deelprestatie vmr ook declareren als behandeling ontbreekt.

Herschikking bij faillissement

Op verzoek van ZN hebben we het mogelijk gemaakt om bij uitgesproken faillissement eenzijdige aanvragen sneller op te pakken en mee te nemen in de herschikkingsronde.

Verdeelmodel budgettair kader

Vanaf 2021 wordt het budgettair kader verdeeld volgens het verdeelmodel Wlz met uitzondering van de kwaliteitsmiddelen en de middelen toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis.