Welke wijzigingen zijn er binnen de huisartsenzorg voor 2020?

De wijzigingen voor de regelgeving huisartsenzorg per 2020 worden uitgebreid toegelicht in onze Circulaire vaststelling beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (CI/19/08c)

De belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe:

Herijking SCEN-tarief

Per 1 januari 2020 wordt het tarief voor de prestatie SCEN op gezamenlijk verzoek van de LHV en ZN opgehoogd. Dit naar aanleiding van de meest recente KNMG-Spiegelinformatie voor SCEN-artsen waaruit blijkt dat de gemiddelde SCEN-consultatie inmiddels ruim meer tijd kost dan waarvan bij vorige tariefonderbouwing is uitgegaan. Het herijkte SCEN-tarief stijgt met 29,6% tot € 530,94.

De prestatie SCEN betreft steun en consultatie bij euthanasie aan de patiënt en diens behandelend arts. Onder de prestatie wordt het totaal aan activiteiten van de SCEN-arts begrepen naar aanleiding van een steun/consultatieverzoek.

Deelname programma OPEN

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. In de huisartsenzorg is hiervoor het 4-jarig programma Online Patiëntinzage Eerstelijnszorg Nederland (OPEN) opgericht voor het ontsluiten van patiëntgegevens. Huisartsen en andere zorgverleners uit de gecontracteerde programmatische ketenzorg, vertegenwoordigd in een regionale coalitie onder regie van een huisartsenorganisatie, wordt het hiermee mogelijk gemaakt om iedere inwoner in Nederland die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal en gestandaardiseerd te kunnen laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens.

Meer informatie over het programma OPEN en andere wijzigingen kunt u vinden in onze Circulaire vaststelling beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (CI/19/08c)