Welke wijzigingen zijn er binnen de geboortezorg voor 2020?

Hieronder lichten wij toe wat er is gewijzigd in de regelgeving van 2020. De regelgeving voor de integrale geboortezorg wordt niet gewijzigd per 2020.

Naamgevingen van de specifieke diagnose echo’s zijn gewijzigd

In de Beleidsregel verloskunde (BR/REG-20108) zijn de naamgevingen van de specifieke diagnose echo’s gewijzigd. De wijziging betreft alleen de naamgeving. De naamgeving is nu beter passend bij de inhoud van de echo. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Innovatie cardiotocografie in de Beleidsregel verloskunde

Sinds 1 december 2014 is het experiment voor het uitvoeren van een cardiotocografie (CTG) door een verloskundige in de eerste lijn gestart via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG‑19158). Dit experiment is door betrokken partijen positief beoordeeld en opte nemen in de Beleidsregel verloskunde. Hiermee zou het experiment verder geëffectueerd kunnen worden in de reguliere bekostiging.

Omdat de inkoopcyclus voor 2020 bij de zorgverzekeraars al in het voorjaar van 2019 is gestart en niet parallel loopt met de aanpassing van de Beleidsregel verloskunde, is er voor gekozen om het experiment nog een jaar in stand te laten op grond van onze Beleidsregel Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten (BR/REG-17164).

Het is niet wenselijk om de CTG door de verloskundigen in de eerste lijn zowel als experiment te laten bestaan alsook op te nemen in de Beleidsregel verloskunde.  Voor het experiment geldt namelijk een vrij tarief, terwijl een maximumtarief geldt wanneer wij de CTG opnemen in de Beleidsregel verloskunde. Daarom is besloten het CTG niet op te nemen in de Beleidsregel verloskunde voor 2020.

Vanwege de goede uitkomsten van het experiment is de NZa  van plan om het CTG wel op te nemen onder de toeslag integrale geboortezorg in de Beleidsregel verloskunde voor 2021, zodat het experiment dan kan overgaan in de reguliere bekostiging. Het verzoek aan zorgverzekeraars is om hier rekening mee te houden bij het opstellen van het inkoopbeleid voor 2021.

Het is voor nieuwe experimenteerpartijen (zogenaamde aansluiters) mogelijk om gedurende de periode van tijdelijke instandlating bij het experiment aan te sluiten overeenkomstig artikel 6 uit de voormelde Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.