Welke wijzigingen zijn er binnen de farmaceutische zorg voor 2020?

Voor 2020 voeren wij geen inhoudelijke wijzigingen door in de regels voor farmaceutische zorg. 

De regels zijn vooral tekstueel aangepast; er zijn omschrijvingen aangescherpt en een flink aantal begrippen toegevoegd. Daarnaast zijn delen van de beleidsregel in een meer logische volgorde gezet en zijn de paragraafnummers omgezet naar artikelnummers.