Welke regelgeving geldt voor de paramedische zorg in 2020?

In 2020 geldt de volgende regelgeving in de paramedische zorg:

Algemeen

De Regeling paramedische zorg (NR/REG-1811a). Hierin staan de declaratie- en administratievoorschriften. 

Fysiotherapie

Oefentherapie

Ergotherapie

Logopedie

Extramurale diëtetiek

Overige geneeskundige zorg, zoals voetzorg