Welke mogelijke oplossingen zijn onderzocht?

De afgelopen tijd is naar oplossingen gezocht binnen het huidige model. Welke richtingen zijn onderzocht?

In eerste instantie is vooral gezocht naar oplossingen binnen de huidige productstructuur, bijvoorbeeld het afschaffen van de tijdsgrenzen. Helaas zijn die onvoldoende gevonden. Daarom is vervolgens over de landsgrenzen gekeken. Zo bleek dat de productstructuur voor de ggz in Engeland (‘het Engelse model’) op inhoudelijk vlak mogelijke aanknopingspunten biedt. In dit model zijn de zorgvraagzwaarte en zorgbehoefte van de patiënt het uitgangspunt. Daarna is de naam 'het Engelse model' veranderd naar 'het zorgclustermodel'.