Welke gegevens moet ik aanleveren?

Op hoofdlijnen gaat het om het volgende gegevens over het jaar 2017:

  • algemene gegevens zorgaanbieder;
  • kosten uit de jaarrekening;
  • de balans;
  • de omzet in % onderverdeeld naar g-ggz, gb-ggz en overig;
  • informatie over de eigenaar(en) (niet op naam);
  • informatie over personeel (niet op naam);
  • dbc-productie over boekjaar.