Welke aanpassingen zijn er doorgevoerd in het formulier Langdurige zorg Nacalculatie 2020?

Per 10 maart 2021 zijn een aantal aanpassingen aan het formulier Langdurige zorg Nacalculatie 2020 doorgevoerd. Deze aanpassingen volgen uit nader overleg met onder andere Zorgverzekeraars Nederland en Coziek/COPRO over het controleprotocol.

Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

  • Tabblad SARS-CoV-2 virus
    De invulling van de specificatie is niet langer optioneel maar is verplicht. Doordat deze aanpassing op het laatste moment is doorgevoerd is de validatie van de onderdelen niet optimaal. U dient daarom op deze regels altijd minimaal €0 in te vullen.
  • Tabblad vragenlijst
    De volgende vraag over de doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus is toegevoegd: “Heeft de zorgaanbieder in kaart gebracht of sprake is van correctieposten ten aanzien van de doorlopende kosten als gevolg van het SARS-CoV-2 virus?”. Beantwoording van deze vraag is verplicht.
  • Ondertekeningsdocument
    ​​​​​​​​​​​​​​Op het ondertekeningsdocument is middels een asterix(*) aangegeven dat de doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus zijn uitgezonderd van de controle door de accountant.