Welk verwijstype moet ik vastleggen bij een fertiliteitsspreekuur?

De zorgverzekeraar vergoedt medisch-specialistische zorg alleen als de patiënt is verwezen door een geldige verwijzer (met uitzondering van spoedeisende hulp).

In artikel 14 lid 2 van de Zorgverzekeringwet staat: 'De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.' Het kan dus per zorgverzekeraar verschillen welke beroepsgroep wordt geaccepteerd als verwijzer.

Informatieverplichting

De NZa verplicht dat de zorgaanbieder bij de declaratie van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten het type verwijzer en de AGB-code verwijzer of AGB-code verwijzend specialisme op de nota vermeldt. Deze verplichting staat beschreven in artikel 36 en 37 van  de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1816). De typen verwijzers onderscheiden zich in SEH-verwijzer (1 of 3) en niet-SEH-verwijzer (2 en 4 tot en met 8).

Verwijzen bij infertiliteit

Wanneer een man en een vrouw met de zorgvraag infertiliteit door de huisarts worden doorverwezen naar de gynaecoloog, is sprake van verwijstype 4. Als een overig zorgproduct spermaonderzoek wordt uitgevoerd of een dbc-zorgproduct met de diagnose oriënterend fertiliteitsonderzoek / basale behandeling man (F12) op naam van de man wordt geopend op verzoek van de gynaecoloog naar aanleiding van een consult op het fertiliteitsspreekuur van de vrouw, is verwijzing van de eerstelijn niet noodzakelijk. In dat geval is sprake van verwijstype 7.