Wat zijn de mogelijkheden voor zorg op afstand in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)?

In de gzsp mag u al op afstand zorg leveren. Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Dat betekent dat een eerste contactmoment digitaal mag plaatsvinden als het de reguliere vorm van zorg kan vervangen.