Wat zijn de declaratie- en transparantievoorschriften rondom de materiaal- en techniekkosten?

De declaratievoorschriften voor de materiaal- en techniekkosten staan beschreven in de Artikel 5, 6 en de toelichting van de Regeling Mondzorg (NR/REG-2123). Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten van toepassing kan zijn, staat dit in de betreffende beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een *(sterretje).

De meeste tandartsen kopen hun materiaal en techniek in bij tandtechnicus. De tandarts moet de ingekochte materiaal- en techniekkosten 1-op-1 doorberekenen naar de patiënt. Op verzoek van de patiënt of zijn/haar verzekeraar, kan de tandarts de factuur van de tandtechnicus overhandigen.

Op deze factuur moet per prestatie staan welke materiaal- en/of techniekkosten de mondzorgaanbieder heeft ingekocht. De mondzorgaanbieder mag niet meer declareren omdat hij bijvoorbeeld zelf nog enkele handelingen moet doen om het techniekstuk in de mond te plaatsen.

Wanneer de mondzorgaanbieder de techniekstukken zelf heeft gemaakt, kan de patiënt  navraag doen naar welke codes de aanbieder heeft gebruikt uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01).

Mondzorgaanbieders zijn verplicht om een prijslijst met materialen en technieken bekend te maken via de website of door deze bijvoorbeeld op te hangen in de wachtkamer.