Wat zegt de regelgeving over het plaatsen van een spiraaltje door de verloskundige?

Tarief anticonceptiezorg

In de Beleidsregel verloskunde (BR/REG-20108) en de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (TB/REG-20608-02) zijn prestaties opgenomen voor het plaatsen van anticonceptiemateriaal. Deze prestatie wordt aangeduid als IUD (spiraaltje) of etonogestrel implantatiestaafje aanbrengen/implanteren of verwijderen. Het tarief voor deze prestatie bedraagt in 2020 maximaal € 64,66.

Dit tarief is gelijk aan het maximumtarief van dezelfde prestatie in de huisartsenzorg. Deze prestatie staat beschreven in artikel 1.5 van onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 (TB/REG-20622-02).