Wat verstaan jullie onder ‘(medisch) vertegenwoordiger’?

De definitie van (medisch) vertegenwoordiger staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De (medisch) vertegenwoordiger kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand aan wie de patiënt een volmacht (schriftelijke machtiging) kan verlenen om hem te vertegenwoordigen.