Wat moet uw zorgaanbieder u vertellen?

Uw zorgaanbieder moet vertellen welke behandeling u krijgt, of er voor u kosten aan verbonden zijn en of het om verzekerde zorg gaat. Soms is het voor de zorgaanbieder alleen mogelijk om een indicatie van de kosten te geven.

Heeft de zorgaanbieder geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan behoort de zorgaanbieder te vertellen wat het tarief is voor de zorg of de behandeling. Dit heet ook wel het ‘passantentarief’. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk deel van dit passantentarief vergoed wordt bij uw polis.