Wat moet ik de patiënt voorafgaand aan de behandeling vertellen over het tarief?

U bent verplicht om de patiënt zorgvuldig te informeren. Daarnaast moet het voor de patiënt makkelijk zijn om informatie te vergelijken met andere zorgaanbieders.

Heeft u geen contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt?

Dan bent u verplicht om de patiënt voorafgaand aan de behandeling te informeren over tarieven, mogelijke eigen betalingen en of de zorg in het basispakket valt. Dit kunt u terugvinden in de Beleidsregel Transparantie Zorgaanbieders (TH/BR-012).