Wat mag ik als orthondontist of tandarts declareren voor het opnieuw plaatsen of vastzetten van retentie-apparatuur?

Wat mag de orthodontist declareren?

Voor het opnieuw plaatsen of vastzetten van retentie-apparatuur is de prestatie F812 'Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur' uit onze Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg  (TB/REG-19612-01) aangewezen.

Echter, hierbij geldt de voorwaarde dat dit niet gedeclareerd mag worden door de orthodontist als dit binnen één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is en eerder ook al sprake is geweest van retentie-apparatuur.

Als dit wel binnen één jaar plaatsvindt mag de orthodontist hier niks voor in rekening brengen. De kosten voor het plaatsen of vastzetten van de retentie-apparatuur zitten dan verdisconteerd in de tarieven van het verwijderen van de beugel (F492A).

Wat mag de tandarts in rekening brengen?

Een tandarts mag voor het herstel of plaatsen van retentie-apparatuur ook de prestatie F812 'Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur' uit onze Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg  (TB/REG-19612-01) declareren.

In de tariefbeschikking staat namelijk het volgende geschreven bij de toelichting op de F812: ‘Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt en plaatst (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt en als eerder nog geen sprake is geweest van retentie-apparatuur).'