Wat mag de fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut of logopedist in rekening brengen voor verslaglegging aan derden?

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking. Hierbij geldt dat op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt een rapport wordt verstrekt.

Het tarief voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden (niet zijnde de verwijzer) kan in rekening worden gebracht aan derden (niet zijnde de zorgverzekeraar).

De NZa heeft hiervoor, net als voor de andere prestaties in de paramedische zorg, geen tarief vastgesteld.

U kunt bij uw beroepsvereniging navraag doen over de hoogte van het tarief.

Op deze pagina's kunt u het tarief vinden voor informatieverstrekking in de huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en langdurige zorg.