Wat kan ik van de NZa verwachten ten aanzien van de urgentielijst?

We willen benadrukken dat de urgentielijst een hulpmiddel is om het opstarten van de reguliere zorg te volgen. Daarnaast kunnen zorginstellingen en zorgprofessionals de lijst als hulpmiddel gebruiken bij het maken van keuzes bij het opschalen van reguliere zorg naast bijvoorbeeld leidraden van de beroepsgroep.  Er is met betrekking tot de urgentielijst geen sprake van een wettelijke verplichting die we kunnen handhaven. Wel verwachten we dat iedere zorgaanbieder en de zorgprofessionals die daar werkzaam zijn, verstandige keuzes maken bij het opstarten en opschalen van reguliere zorg. Ze moeten hierbij rekening houden met de gevolgen van de corona-uitbraak zoals de schaarste aan zorgpersoneel, capaciteit, hulpmiddelen, medicijnen en apparatuur.

Op het moment dat zich bij het opstarten en opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg regionale of landelijke knelpunten voordoen, kunnen zorgprofessionals de urgentielijst gebruiken om te komen tot een prioritering en spreiding. Regionale samenwerkingsverbanden willen we op die manier helpen bij het inschatten welke zorg voor welke patiënten binnen een bepaalde periode moet gebeuren. Zo kunnen zij bepalen welke capaciteit daarvoor nodig is.