Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de rekening van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist?

Ga eerst in gesprek met uw tandarts, mondhygiënist of orthodontist. Vraag om toelichting op de behandeling of rekening. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de praktijk via de klachtenregeling. Deze klachtenregeling loopt via de beroepsorganisatie van uw tandarts, mondhygiënist of orthodontist. De beroepsorganisatie kan bemiddelen in uw situatie of overgaan tot formele behandeling van de klacht die resulteert in een uitspraak. U kunt bij uw tandarts, mondhygiënist of orthodontist navragen bij welke beroepsorganisatie hij/zij is aangesloten. 

Wanneer u een klacht heeft over de kwaliteit van de zorg die u hebt ontvangen kunt u daarnaast ook nog een melding indienen bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Wanneer u fraude vermoedt of onjuist declaratiegedrag kunt u een melding indienen via ons meldpunt.