Wat is in 2023 het tarief voor Informatieverstrekking aan derden (119053)?

Het maximumtarief voor het overig zorgproduct 119053 (Informatieverstrekking aan derden. Het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar) is € 36,29 in 2023. Het tarief is per 2023 herijkt op basis van door zorgaanbieders aangeleverde kostprijzen.

U vindt het tarief in de Tarieventabel. Dit is de bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-23609-03).