Wat is het zorgclustermodel?

Als een nieuwe patiënt in behandeling komt in de ggz, vult de behandelaar tijdens één van de eerste consulten een gestandaardiseerde vragenlijst in. Aan de hand van de scores op deze vragen wordt een patiënt naar een zogenaamd zorgcluster geleid, die de zorgvraag en problematiek van de patiënt in kaart brengt.

Er zijn 21 clusters en aan elk cluster is een bepaald zorgpakket verbonden (met een maximaal bedrag en maximale tijdsbesteding). Dit sluit aan bij de kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. Op die manier weten de behandelaar, de patiënt en de verzekeraar al aan het begin hoe de behandeling er ongeveer uit zal zien. Per zorgcluster zijn er vaste evaluatiemomenten, waarop gekeken wordt wat het resultaat is van de behandeling (middels uitkomstmaten) en of de patiënt verder behandeld moet worden.