Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten?

De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA).

De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan.

De onderstaande percentages zijn definitief, behalve als dit anders vermeld staat bij een jaar. Het prijsindexcijfer personele kosten bedroeg in de jaren vanaf 2000:

Prijsindexcijfers personele kosten
Jaar Prijsindexcijfer
2022 1,72% (voorlopig cijfer)
2021 2,01%
2020 3,28%
2019 3,42%
2018 2,96%
2017 2,04%
2016 1,74%
2015 0,08%
2014 1,94%
2013 2,64%
2012 2,95%
2011 3,11%
2010 1,75%
2009 3,42%
2008 4,07%
2007 2,42%*
2006 0,84%
2005 0,92% (1,28 voor gehandicaptenzorg
2004 1,65%
2003 3,20%
2002 6,04% (6,46% voor ziekenhuizen)
2001 5,67%
2000 4,03%

*Dit percentage is aangepast van 2,32% naar 2,42% naar aanleiding van een uitspraak van de Haagse rechter in een kort geding op 3 oktober 2007 tegen het ministerie van VWS.