Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten?

Met ingang van 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de investeringen in inventaris trendmatig aangepast op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar is rond de maand juli van dat jaar bekend. 

De onderstaande percentages zijn definitief, behalve als dit anders vermeld staat bij een jaar. Het prijsindexcijfer materiële kosten bedroeg in de jaren vanaf 2001:

Prijsindexcijfers materiële kosten
Jaar Prijsindexcijfer
2024 (voorlopig) 2,51%
2023 9,99%
2022 9,25%**
2021 1,77%
2020 1,97%
2019 2,49%
2018 1,55%
2017 1,87%
2016 0,38%
2015 0,32%
2014 1,04%
2013 2,88%
2012 2,41%
2011 1,98%
2010 -0,31%
2009 0,87%
2008 2,68%*
2007 1,51%
2006 2,47%
2005 1,42%
2004 0,78%
2003 1,99%
2002 2,01%
2001 3,28%

 **Op verzoek van VWS hebben we eenmalig de definitieve index gebaseerd op de CPB-cijfers uit de Macro Economische Verkenningen 2023 in plaats van de CEP-cijfers. 
Voor de nacalculatie ambulancezorg is het definitieve prijsindexcijfer voor 2022: 6,3%. Dit is het CEP-cijfer, zoals beschreven in de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2022.

 *De aanpassing van de budgetten van de aanbieders in de Care (2008) is slechts 1,65% vanwege een efficiencykorting.