Wat is het preferentiebeleid?

Zorgverzekeraars kunnen een voorkeursbeleid voor medicijnen hanteren. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit 'preferente' medicijn, tenzij een ander medicijn medisch noodzakelijk is voor u en dit door de (huis)arts is aangegeven.

Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.

Uw zorgverzekeraar moet u goed informeren over het preferentiebeleid en deze informatie voor u helder en duidelijk beschikbaar maken (bijvoorbeeld via de website). Meer informatie over het preferentiebeleid is bijvoorbeeld te vindenĀ in de brochure Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen van het CBG.