Wat is het indexcijfer voor kostenbedragen van (dbc)zorgproducten?

Dit is de jaarlijkse indexering van de kostenbedragen voor (dbc)zorgproducten waarvoor een maximumtarief geldt. Deze bedragen worden trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde index voor loon- en materiële kosten. 

De indexering voor een bepaald jaar is gebaseerd op de voorcalculatie voor datzelfde jaar (t) en de nacalculatie van het jaar ervoor (t-1). Daarbij wegen de materiële kosten voor een derde deel mee, en de loonkosten voor tweederde. Regels voor deze berekeningen zijn vastgelegd in de bijlage ‘Totstandkoming tarieven’ bij de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg. 

Recente indexcijfers voor de kostenbedragen van (dbc)zorgproducten
Jaar Indexcijfers
2023 7,70%
2022 2,38%
2021 3,42%
2020 1,74%
2019 3,75%
2018 2,87%
2017 1,92%
2016 0,26%
2015 1,15%
2014 3,14%
2013 1,93%
2012 3,16%
2011 1,40%
2010 1,56%
2009 2,47%