Wat is de indieningstermijn voor het formulier Langdurige zorg Nacalculatie 2020?

De indieningstermijn voor formulier Langdurige zorg Nacalculatie 2020 bij de NZa is uitgesteld voor zorgaanbieders die kwaliteitsgelden hebben. De nieuwe termijn van indiening van de nacalculatie 2020 bij de NZa is tot 1 juli 2021. Zorgaanbieders zonder kwaliteitsgelden houden de indieningstermijn van de nacalculatie 2020 bij de NZa tot 1 juni 2021.

In uitzonderlijke gevallen kan uitstel worden gevraagd voor de indiening van het nacalculatieformulier bij de NZa. Als zorgaanbieders merken dat ze de indieningstermijn niet gaan halen moeten zij eerst contact opnemen met het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat dan samen met de zorgaanbieder kijken of uitstel nodig is. Daarvoor moet men zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 18 mei 2021 (of voor 1 juni 2021 voor zorgaanbieders die kwaliteitsgelden hebben) contact opnemen met het zorgkantoor.

De NZa zal alleen verzoeken tot uitstel, die ondersteund worden door het zorgkantoor honoreren. Verder wijzen we er op dat als partijen er in uitzonderlijke situaties niet uitkomen de nacalculatie 2020 éénzijdig kan worden ingediend.