Wat als ik een deel van de gegevens niet kan aanleveren?

Uitgangspunt is dat wij verwachten dat u alle gegevens aan kunt leveren waar wij om vragen in het uitvraagsjabloon. Voor de meeste gegevens geldt dat u al verplicht bent om deze te registreren en te bewaren.

Mocht u een deel van de gegevens onverhoopt niet aanwezig zijn, dan vragen wij u dit te bespreken met uw accountmanager. Hij of zij kijkt met u wat mogelijk is. Als een deel van de gegevens niet, niet compleet of te laat wordt aangeleverd, realiseert u zich dan dat de NZa hierop kan handhaven.