Wanneer wordt deze productstructuur ingevoerd?

Het is de bedoeling dat de nieuwe productstructuur per 1 januari 2020 van toepassing is. In de tussenliggende tijd wordt het zorgclustermodel ‘vertaald’ naar de Nederlandse situatie en getoetst in de praktijk.

Voor deze nieuwe productstructuur wordt een passend bekostigingsmodel opgezet dat recht doet aan de uitgangspunten die partijen met elkaar hebben vastgesteld. Ook hiervoor moet toetsing in de praktijk plaatsvinden. Relevante vragen zijn onder meer: welke kosten maken praktijken voor de verschillende clusters en hoe zijn deze verdeeld? Hoe kan zorginkoop plaatsvinden bij het nieuwe model? Halverwege 2018 moet helder zijn hoe de nieuwe productstructuur eruit ziet.