Wanneer start ik een consult acute ggz?

U kan een consult acute ggz declareren zodra wordt voldaan aan de prestatieomschrijving en er sprake is van direct, ononderbroken en zorginhoudelijke contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt of naasten van de patiënt.

De datum van het eerste consult telt als eerste dag. Op een vrijdag is de looptijd van de consulten acute ggz dus t/m zondag.