Wanneer moet ik reviewen?

Bij ieder zorgcluster hoort een vaststaande evaluatietermijn. Binnen die termijn moet u de review uitvoeren. Daarnaast mag er tussentijds een review uitgevoerd worden als de zorgvraag/zorgzwaarte wijzigt.