Wanneer mag een apotheker een 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' declareren?

Uw apotheker  kan de prestatie 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' declareren als het gesprek daadwerkelijk is gevoerd en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er een terhandstelling van een medicijn op recept heeft plaatsgevonden;
  • De werkzame stof of de toedieningsvorm van uw medicijn verandert;
  • U het medicijn 12 maanden of langer niet heeft gekregen;
  • Uw apotheker niet objectief kan beoordelen of u dit medicijn eerder heeft gebruikt.
  • De apotheker mag geen begeleidingsgesprek declareren als u het medicijn niet komt ophalen.