Wanneer komt de medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang ten laste van de Zvw en wanneer ten laste van de Wlz?

De situatie van de cliënt op het moment van de crisis en het moment van de CIZ-indicatie bepalen de manier van declareren. 

1.    Als de cliënt op dag x geen Wlz-indicatie heeft, gaat de medische verklaring ten laste van de Zvw.
2.    Als de cliënt op dag x een Wlz-indicatie mpt heeft, gaat de medische verklaring ten laste van de Wlz middels de mpt-prestaties.
3.    Als de cliënt op dag x een Wlz indicatie heeft (zzp of vpt) gaat de medische verklaring ten laste van het integrale tarief van de Wlz.