Wanneer kom ik niet in aanmerking voor ontheffing?

Ontheffing is in ieder geval niet mogelijk in de volgende gevallen: vakantie; drukte praktijk; cursus of opleiding; zwangerschap/ziekte van collega bij duo- of groepspraktijk; overlijden naaste; verhuizing praktijk of privé; deelname aan kostprijsonderzoek in eerdere jaren; deelname aan pilot nieuwe bekostiging; stoppen met praktijk in 2018; (aanstaand) pensioen; accountant is ziek; kosten van accountant; overstap naar andere accountant; omvorming naar andere rechtsvorm; persoonlijke omstandigheden; jaarstukken nog niet afgerond; samenvoeging met andere praktijk of praktijkovername; verhuizing; ziekte.