Wanneer gebruik je de S336 en wanneer de H336? En wat zijn de verschillen tussen de S336 en de H336?

De prestatiecodes S336 en H336 voor 'behandeling arts verstandelijk gehandicapten' zijn inhoudelijk hetzelfde.

Het verschil is dat de H336 gedeclareerd kan worden voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ; www.ciz.nl). De prestatie S336 kan gedeclareerd worden voor cliënten in de eerstelijn, die zorg ontvangen op basis van de Subsidieregeling extramurale behandeling (dus cliënten zonder een Wlz-indicatie).