Wanneer gebruik ik de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’?

Er zijn verschillende situaties waarbij de prestatie onvolledig behandeltraject toepasbaar is. Hieronder staan de vijf afsluitredenen die u voor deze prestatie kunt gebruiken. Meer informatie kunt u terugvinden in artikel 6.2 van de Nadere regel Generalistische basis-ggz (NR/REG-2023).

  • Het vermoeden van een DSM-stoornis is niet bevestigd 
  • Het patiëntprofiel patiënt is te zwaar voor de generalistische basis-ggz (bij een behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd)
  • Er is sprake van voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of de behandelaar (bij een behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd)
  • Bij overlijden van de patiënt
  • Overig