Waarom stijgt de zorgpremie?

In 2013 en 2014 daalde de zorgpremie. In 2016 is de premie gemiddeld juist gestegen. Dit komt door uitbreidingen van het basispakket, zo is bijvoorbeeld de wijkverpleging erbij gekomen. Een stijging kan ook komen doordat de uitgaven aan zorg stijgen, bijvoorbeeld door de vergrijzing of omdat er meer of duurdere behandelingen worden gedaan.