Waarom is er een verplichting?

Na bijna een jaar werven waren er nog niet voldoende vrijwillig toegezegde zorgclusters.  Deze zorgclusters zijn nodig om analyses te kunnen draaien en te kunnen bepalen of het nieuwe model klaar is voor de praktijk. In overleg met de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe model is geconcludeerd dat er meer zorgclusters nodig zijn. Om deze zorgclusters alsnog te ontvangen is via een steekproef een aantal zorgaanbieders verplicht om deel te nemen.