Waarom is er een kostenonderzoek uitgevoerd?

De tarieven tot en met 2018 voor prestaties in de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn gebaseerd op de praktijk van een aantal jaren geleden.

Er is de laatste jaren echter veel veranderd in de langdurige zorg. Dit heeft gevolgen voor de hoogte en opbouw van de tarieven. We hebben daarom opnieuw onderzocht wat kostendekkende tarieven zijn voor de zorg in de Wlz. We hebben daarom de Wlz-tarieven voor 2019 op basis van het kostenonderzoek herijkt.