Waarom is een andere productstructuur nodig?

De huidige productstructuur heeft geen duidelijke koppeling tussen zorgvraag en problematiek van de patiënt enerzijds en de behandeling anderzijds. Dat maakt het lastig voor aanbieders om zich te verantwoorden en voor verzekeraars om te toetsen of passende zorg geleverd werd.

Een ander punt is de looptijd van een dbc van maximaal één jaar. Die zorgt vaak voor een lange periode tussen de start van de behandeling en de facturering. Zorgverzekeraars en overheid missen zo actuele informatie over kostenontwikkelingen en zorgaanbieders ervaren liquiditeits- en/of verantwoordingsproblemen.

Daarom zoeken wij naar een model waarin:

  • de problematiek van de patiënt vertaald wordt in een zorgvraag waarin meerdere patiëntkenmerken een rol spelen, en waarin niet alleen gefocust wordt op de diagnose;
  • sprake is van herkenbare, inhoudelijk gedefinieerde behandelpakketten;
  • de doorlooptijd aansluit op logische fases in de diagnosestelling en behandeling;
  • beter inzicht ontstaat in de zorg die wordt geboden, met welke resultaten en tegen welke kosten.