Waarom een nieuwe gegevensuitvraag?

Voor een nieuw kostprijsonderzoek gebruiken wij zo recent mogelijke gegevens, omdat de tarieven die wij hierop baseren in de toekomst langer houdbaar zijn. Als wij gegevens uit een eerdere uitvraag gebruiken, betekent dit dat wij in de toekomst eerder terug moeten naar het veld voor een nieuw onderzoek.

In de afgelopen periode zijn er daarnaast een aantal juridische procedures gevoerd tegen de NZa. Hieruit blijkt dat onder andere de kwaliteit van de gegevens uit eerdere kostprijsonderzoeken onvoldoende is. Om deze reden zijn we nu genoodzaakt om een nieuwe uitvraag te doen.