Waar komt het verschil in de tarieven vandaan in de Beleidsregel en de Tariefbeschikking Eerstelijnsverblijf?

In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG-20115a) wordt uiteengezet hoe de tarieven opgebouwd zijn. Ook wordt het definitieve prijspeil voor het jaar 2019 getoond. In de regelgeving wordt genoemd dat de tariefcomponenten jaarlijks worden geïndexeerd, volgens artikel 6 van de Beleidsregel. In onze Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-20613-02) is de indexering voor het jaar 2021 ten opzichte eerdere jaren doorgevoerd. De tarieven, zoals vermeld in de Tariefbeschikking, zijn de tarieven die u mag aanhouden in het jaar 2021.